The One That Got Away - PDF free download eBook

  • Verified: Mon, Jun 21, 2021
  • Published: 02.01.2019
  • Views: 155

Introduction

"Kung napunta siya sa iba, hindi ibig sabihin n'on na wala nang darating ulit... Huwag kang impatient. Darating din iyon.Tingnan mo nga o, dumating ako sa buhay mo". Ilang taon na...

read more

Details of The One That Got Away

Original Title
The One That Got Away
Edition Format
Mass Market Paperback
Number of Pages
144 pages
Book Language
Filipino; Pilipino
Ebook Format
PDF, EPUB

Press the button start search and wait a little while. Using file-sharing servers API, our site will find the e-book file in various formats (such as PDF, EPUB and other). Please do not reload the page during the search. A typical file search time is about 15-20 seconds.

The One That Got Away

A free service that helps find an e-book in automatic mode on private file-sharing servers.

Some brief overview of this book

"Kung napunta siya sa iba, hindi ibig sabihin n'on na wala nang darating ulit... Huwag kang impatient. Darating din iyon.

Tingnan mo nga o, dumating ako sa buhay mo". Ilang taon na ang lumipas pero hindi pa rin nakakapag-move on si Ivy sa pagkawala ng lalaking mahal niya—si Dwayne. Dahil sa sobrang bilib sa sarili noon ay nagawa niyang palampasin ang masayang pag-ibig na "Kung napunta siya sa iba, hindi ibig sabihin n'on na wala nang darating ulit...

Huwag kang impatient. Darating din iyon. Tingnan mo nga o, dumating ako sa buhay mo".

Ilang taon na ang lumipas pero hindi pa rin nakakapag-move on si Ivy sa pagkawala ng lalaking mahal niya—si Dwayne. Dahil sa sobrang bilib sa sarili noon ay nagawa niyang palampasin ang masayang pag-ibig na sana ay mayroon siya ngayon. Ang pinakamasakit pa sa lahat ay fiancé na ito ng kanyang pinsan.

And to make matters worse, kasali pa siya sa entourage ng kasal ng mga ito! Pakiramdam ni Ivy ay napaka-hopeless na niya tuwing nakikitang sweet sa isa't isa ang dalawa. Na siya dapat ang nasa katayuan ng kanyang pinsan, at hindi sana siya nagdurusa ngayon sa pag-ibig na pinakawalan.

Ngunit sa kabila ng sakit na nararamdaman, may isang lalaki pa rin na dumating sa buhay ni Ivy para ipakita at iparamdam na hindi pa natatapos ang lahat para sa kanya. Si Clifford, isang part-time model at ang lalaking nagturo kay Ivy na tanggapin na minsan ay may mga bagay sa nakaraan na dapat nang kalimutan. That she also deserved a happy ending—iyong klase ng happy ending na hindi niya kailanman inasahang darating sa kanyang buhay.

Pero kailangan ba talaga ng bagong pag-ibig para makapag-move on? O sadyang si Clifford talaga ang kanyang "The One"?


All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
that_away.pdf
that_away.epub
that_away_all.zip