ranangan - PDF free download eBook

  • Verified: Tue, Dec 10, 2019
  • Published: 05.01.2019
  • Views: 79

Introduction

विशराम बेडेकर यांची ही गाजलेली कादंबरी साहितयात मैलाचा दगड मानली जाते. १९३९ साली ति परथम परकाशित झाली. अलपावधीतच तिने सामानय वाचकांसह समीकषकांची मने जिंकली.कथेतील बऱयाचशा वयकतिरेखा भारतीय असलया तरी...

read more

Details of ranangan

Original Title
ranangan
Edition Format
Paperback
Number of Pages
121 pages
Book Language
Marathi
Ebook Format
PDF, EPUB

Sites and services that store files may require registration and other conditions for access to downloading and reading electronic books.

Some brief overview of this book

विशराम बेडेकर यांची ही गाजलेली कादंबरी साहितयात मैलाचा दगड मानली जाते. १९३९ साली ति परथम परकाशित झाली. अलपावधीतच तिने सामानय वाचकांसह समीकषकांची मने जिंकली.

कथेतील बऱयाचशा वयकतिरेखा भारतीय असलया तरी कथेत साकारलेलं हे जग सामानय भारतीय असलया, तरी कथेत साकारलेलं हे जग सामानय भारतीय जीवनापेकषा वेगळं आहे. अनोखं आहे. जिनिवहा ते मुंबई या दरमयान परवासी वाहतूक करणाऱया इटालियन बोटीत विश्राम बेडेकर यांची ही गाजलेली कादंबरी साहित्यात मैलाचा दगड मानली जाते.

१९३९ साली ति प्रथम प्रकाशित झाली. अल्पावधीतच तिने सामान्य वाच्कांसह समीक्षकांची मने जिंकली. कथेतील बऱ्याचशा व्यक्तिरेखा भारतीय असल्या तरी कथेत साकारलेलं हे जग सामान्य भारतीय असल्या, तरी कथेत साकारलेलं हे जग सामान्य भारतीय जीवनापेक्षा वेगळं आहे.

अनोखं आहे. जिनिव्हा ते मुंबई या दरम्यान प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या इटालियन बोटीतील विश्व त्यात साकारलं आहे. त्यानंतरचा भाग परदेशातील.

हॅर्टा कादंबरीची नायिका. शुचीतेचं प्रतिक. अन्य पात्रही अनोळखी वाटणारी; पण मानवी स्वभाव ओळखीचे.

आज इतक्या वर्षानंतरही कादंबरीचे ताजेपण टिकून आहे. चिरकाल टिकणारी मूल्ये उलगडणारी प्रवाही भाषा हे कादंबरीचे एक वैशिष्ट्य.


All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
ranangan.pdf
ranangan.epub
ranangan_all.zip