Lý hàng khơi - PDF free download eBook

  • Verified: Thu, Dec 02, 2021
  • Published: 01.02.2019
  • Views: 291
    • Tags:

Introduction

Nội dung tác phẩm đề cập đến đời sống dân chài ở vùng biển Tây Nam và mở ra một thiên nhiên phong phú, lạ lẫm của vùng đất này. Tác phẩm miêu tả cuộc sống vất vả của những ngư dân dũng cảm làm nghề...

read more

Details of Lý hàng khơi

Original Title
Lý hàng khơi
Number of Pages
124 pages
Book Language
English
Ebook Format
PDF, EPUB

Press the button start search and wait a little while. Using file-sharing servers API, our site will find the e-book file in various formats (such as PDF, EPUB and other). Please do not reload the page during the search. A typical file search time is about 15-20 seconds.

Lý hàng khơi

A free service that helps find an e-book in automatic mode on private file-sharing servers.

Some brief overview of this book

Nội dung tác phẩm đề cập đến đời sống dân chài ở vùng biển Tây Nam và mở ra một thiên nhiên phong phú, lạ lẫm của vùng đất này. Tác phẩm miêu tả cuộc sống vất vả của những ngư dân dũng cảm làm nghề hàng khơi. Họ không cho phép phụ nữ được đăt chân lên thuyền nhưng nhân vật chính lại là một cô gái cùng mẹ lưu lạc đến đây.

Để che giấu thân phận nên đã giả trai từ nhỏ và trở Nội dung tác phẩm đề cập đến đời sống dân chài ở vùng biển Tây Nam và mở ra một thiên nhiên phong phú, lạ lẫm của vùng đất này. Tác phẩm miêu tả cuộc sống vất vả của những ngư dân dũng cảm làm nghề hàng khơi. Họ không cho phép phụ nữ được đăt chân lên thuyền nhưng nhân vật chính lại là một cô gái cùng mẹ lưu lạc đến đây.

Để che giấu thân phận nên đã giả trai từ nhỏ và trở thành một thanh niên giỏi giang làm nghề hàng khơi cho đến khi bị phát hiện.


All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
.pdf
.epub
_all.zip