Jealous Guy - PDF free download eBook

  • Verified: Wed, Jul 17, 2019
  • Published: 02.01.2019
  • Views: 38

Introduction

"We made love. Why do you have to be sarcastic about it?" "Great!" bulalas ni Gee. "Iyon naman talaga ang gusto kong mangyari.Ang makita ni Johnny na lumalabas kami ni...

read more

Details of Jealous Guy

Original Title
Jealous Guy
Edition Format
Mass Market Paperback
Number of Pages
128 pages
Book Language
Filipino; Pilipino
Ebook Format
PDF, EPUB

Sites and services that store files may require registration and other conditions for access to downloading and reading electronic books.

Some brief overview of this book

"We made love. Why do you have to be sarcastic about it?" "Great!" bulalas ni Gee. "Iyon naman talaga ang gusto kong mangyari.

Ang makita ni Johnny na lumalabas kami ni Billy ngayon. Tiyak na mamamatay na `yon sa selos", kilig na kilig pang sabi niya sa kaibigang si Venus. "Magsisisi siya ngayon!" Ngunit nag-iba ang expression ng mukha ni Venus.

"Paano humalik si Billy, ha "We made love. Why do you have to be sarcastic about it?" "Great!" bulalas ni Gee. "Iyon naman talaga ang gusto kong mangyari.

Ang makita ni Johnny na lumalabas kami ni Billy ngayon. Tiyak na mamamatay na `yon sa selos", kilig na kilig pang sabi niya sa kaibigang si Venus. "Magsisisi siya ngayon!" Ngunit nag-iba ang expression ng mukha ni Venus.

"Paano humalik si Billy, ha? What's the difference?" nangingislap sa excitement na tanong nito. Napalabi si Gee.

Hindi niya alam ang isasagot. Ano nga ba ang kaibahan ng halik ni Billy sa halik ni Johnny? Ah, hindi niya alam dahil nang hinalikan siya ni Billy, hindi na niya naalala pa si Johnny.


All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
jealous.pdf
jealous.epub
jealous_all.zip