กลลวงรักล่าหัวใจ Playing by the Rules - PDF free download eBook

  • Verified: Thu, May 28, 2020
  • Published: 03.01.2019
  • Views: 68

Introduction

"ผมเตือนแลววาอยาเขามาในหองนอนผม แตคุณกมาพรอมชุดนอนยัวตัณหานี" เขาสอดนิวชีใตสายชุดนอนบางพลิวสุดเซกซี กระตุกเตมแรงจนมันขาด "แลวผูชายหิวโซอยางผมควรปลอยใหคุณกลับออกไปหรือจับโยนลงเตียง...

read more

Details of กลลวงรักล่าหัวใจ Playing by the Rules

Original Title
กลลวงรักล่าหัวใจ Playing by the Rules
Edition Format
Paperback
Number of Pages
376 pages
Book Language
Thai
Ebook Format
PDF, EPUB

Press the button start search and wait a little while. Using file-sharing servers API, our site will find the e-book file in various formats (such as PDF, EPUB and other). Please do not reload the page during the search. A typical file search time is about 15-20 seconds.

กลลวงรักล่าหัวใจ Playing by the Rules

A free service that helps find an e-book in automatic mode on private file-sharing servers.

Some brief overview of this book

"ผมเตือนแลววาอยาเขามาในหองนอนผม แตคุณกมาพรอมชุดนอนยัวตัณหานี" เขาสอดนิวชีใตสายชุดนอนบางพลิวสุดเซกซี กระตุกเตมแรงจนมันขาด "แลวผูชายหิวโซอยางผมควรปลอยใหคุณกลับออกไปหรือจับโยนลงเตียง เริมตนคนหาแหลงอาหารลีลับใตชุดเซกซีนีดีละ" กฎเหลกของเขาคืออยายุงกับนองสาวเพือนทรยศ... ‘เดรโก เพเทรอัส' เจาของธุรกิจอุตสาหกรรม ‘เพเทรอัส อินดรัสทรี' นอกจากจะเปนหนุม Hot สุดอันตรายทีสาวๆ ทัวแมนฮัตตันอ "ผมเตือนแล้วว่าอย่าเข้ามาในห้องนอนผม แต่คุณก็มาพร้อมชุดนอนยั่วตัณหานี่" เขาสอดนิ้วชี้ใต้สายชุดนอนบางพลิ้วสุดเซ็กซี่ กระตุกเต็มแรงจนมันขาด "แล้วผู้ชายหิวโซอย่างผมควรปล่อยให้คุณกลับออกไปหรือจับโยนลงเตียง เริ่มต้นค้นหาแหล่งอาหารลี้ลับใต้ชุดเซ็กซี่นี่ดีล่ะ" กฎเหล็กของเขาคืออย่ายุ่งกับน้องสาวเพื่อนทรยศ... ‘เดรโก เพเทรอัส' เจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรม ‘เพเทรอัส อินดรัสทรี' นอกจากจะเป็นหนุ่ม Hot สุดอันตรายที่สาวๆ ทั่วแมนฮัตตันอยากควงสักครั้ง เขายังเป็นนักวิจัยที่ผู้คนให้การยกย่องแฝงกังขาว่ายืนอยู่จุดไหนกันแน่ ระหว่างคนดีหรือพวกเดียวกับอาชญากร...

ระหว่างกำลังตามล่าตัวอดีตเพื่อนที่ทรยศขโมยของสำคัญไปนั้น จู่ๆ ค่ำคืนหนึ่งเขาก็ถูกบุกรุกถึงห้องนอนโดยผู้หญิงร่างเล็กบอบบางในชุดทำงานเฉิ่มเชยเปียกโชกทั้งตัว เมื่อได้รู้ว่าเป็นน้องสาวของเพื่อนทรยศและต้องการความช่วยเหลือจากเขาในการตามหาตัวพี่ชาย เดรโกก็ไม่รีรอที่จะดึงเธอเข้ามาอยู่ในเกม เป็นตัวประกันชั้นดีที่จะใช้ล่อตัวคนที่เขาต้องการ แต่ยิ่งใกล้ชิดกัน ผู้หญิงต้องห้ามกลับดึงดูดสายตาให้นึกอยากจะกระชากเสื้อผ้าเชยๆเพื่อพิสูจน์ว่าเธอซุกซ่อนเสน่ห์ไว้ตรงไหนถึงได้ปลุกปั่นความปรารถนาในตัวเขามากมายขนาดนี้ กฎเหล็กของเธอคืออย่าเผลอหลงเสน่ห์แบดบอยวายร้าย... เพราะจู่ๆ พี่ชายก็ขาดการติดต่อไป ทิ้งไว้แค่เบาะแสเดียวคือผู้ชายคนหนึ่ง ‘พิลาริน' บรรณารักษ์ลุคเฉิ่มเชยจึงยอมทิ้งงานและชีวิตเรียบง่ายเดินทางไปแมนฮัตตันเพื่อพบกับคนแปลกหน้าซึ่งเป็นความหวังเดียวที่จะช่วยเธอได้ ทว่านับตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้พบกับ เดรโก เพเทรอัส โลกอันแสนสงบสุขของเธอก็ไม่มีเหลืออีกต่อไป เพราะไม่เพียงพัวพันอยู่กับธุรกิจผิดกฎหมายและมีความลับซุกซ่อนไว้มากมาย เขายังเป็นต้นแบบของผู้ชายอัลฟ่าที่หล่อ ร้าย อันตราย และเผด็จการอย่างแท้จริง แต่เพื่อพี่ชายคนเดียว ทำให้พิลารินไม่มีทางเลือก แม้สายตาคมกริบของตัวอันตรายจะฉายชัดถึงความมุ่งมาดว่าต้องการ ‘บางอย่าง' จากเธอเป็นการตอบแทน "ผู้ชายทุกคนแก้ผ้าเวลานอนที่รัก มันเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินแบบที่คุณหลงเข้ามาในห้องนอนของผมนี่ไง"


All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
.pdf
.epub
_all.zip