Karşılaştırmalı Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar - PDF free download eBook

  • Verified: Thu, Oct 17, 2019
  • Published: 03.01.2019
  • Views: 67

Introduction

"Siyaset biliminin ana dallarından biri olan karşılaştırmalı siyaset, temel olarak dünyadaki farklı siyasal sistemlerin karşılaştırılmasını konu edinir. Son derece geniş olan bu çalışma alanı;...

read more

Details of Karşılaştırmalı Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar

Original Title
Karşılaştırmalı Siyaset Temel Konular ve Yaklaşımlar
Edition Format
Paperback
Number of Pages
240 pages
Book Language
Turkish
Ebook Format
PDF, EPUB

Sites and services that store files may require registration and other conditions for access to downloading and reading electronic books.

Some brief overview of this book

"Siyaset biliminin ana dallarından biri olan karşılaştırmalı siyaset, temel olarak dünyadaki farklı siyasal sistemlerin karşılaştırılmasını konu edinir. Son derece geniş olan bu çalışma alanı; siyasal rejimlerden (demokrasiler, otoriter ve yarı otoriter sistemler) siyasal kurum ve süreçlere (siyasi partiler, çıkar grupları, STK'lar, siyasal kültür, seçimler, demokratikleşm "Siyaset biliminin ana dallarından biri olan karşılaştırmalı siyaset, temel olarak dünyadaki farklı siyasal sistemlerin karşılaştırılmasını konu edinir. Son derece geniş olan bu çalışma alanı; siyasal rejimlerden (demokrasiler, otoriter ve yarı otoriter sistemler) siyasal kurum ve süreçlere (siyasi partiler, çıkar grupları, STK'lar, siyasal kültür, seçimler, demokratikleşme vb.) ve buradan toplumların ekonomi politiğine kadar uzanan büyük bir çerçeveyi içine alır.

Siyaset biliminde karşılaştırma yaparken, siyasal olay ve toplumsal olguların ortaya çıkışı, değişimi ve sosyal olarak sonlanışı ele alınıp süreç içinde değişkenleri tespit edilerek, bunların bireyin dolayısıyla toplumun yaşamına olan etkisi incelenir. Oysa uzun yıllar Türkiye'de yapılan karşılaştırmalı çalışmalar, sadece ülkelerin devlet kurumlarının ya da anayasal kural ve yapılarının el alınıp, incelenmesiyle sınırlı kalmış, kapsayıcı bir nitelik kazanmamıştır. Bu kitap ise karşılaştırmalı siyaset alanında çalışan siyaset bilimciler ile iç ve dış siyaset arasındaki etkileşimi ele alan uluslararası ilişkiler uzmanları tarafından kullanılan anahtar kavramlar ve yaklaşımlarla ilgili geniş bilgiler sağlamaktadır.

Kitabın yazarları önemli ülkeleri tek tek ele almak yerine, farklı ülkelerdeki siyasi gelişmeleri değerlendirebilmek için kullanılabilecek kavramlar ile analiz yöntemlerini sunmaktadır. Siyaseti sadece devlete ilişkin olay ve olgular içine hapseden durağan ve 'eskimiş' yaklaşımların dışında canlı ve farklı bir bakış açısı sunan bu eser, ülkelerin yanı sıra dünyada süregelen siyasi hayatı incelemek isteyen araştırmacılar ve öğrenciler için de önemli bir kaynak olacaktır. Prof. Dr. Sabri Sayarı ve Yrd.

Doç. Dr. Hasret Dikici tarafından derlenen Karşılaştırmalı Siyaset-Temel Konular ve Yaklaşımlar adlı bu çalışma, Türkçede az sayıda örneği olan çalışmalardan birisidir". Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu Sabancı Üniversitesi


All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
.pdf
.epub
_all.zip