Đặt tên thương hiệu chuyên nghiệp - PDF free download eBook

  • Verified: Fri, Dec 13, 2019
  • Published: 11.01.2019
  • Views: 77

Introduction

Cuốn Ebook đặt tên thương hiệu chuyên nghiệp với nội dung ngắn gọn gần 70 trang sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức, kinh nghiệm và công cụ tốt nhất để đặt tên thương hiệu, tên công ty một cách hấp...

read more

Details of Đặt tên thương hiệu chuyên nghiệp

Original Title
Đặt tên thương hiệu chuyên nghiệp
Edition Format
ebook
Book Language
Vietnamese
Ebook Format
PDF, EPUB

Sites and services that store files may require registration and other conditions for access to downloading and reading electronic books.

Some brief overview of this book

Cuốn Ebook đặt tên thương hiệu chuyên nghiệp với nội dung ngắn gọn gần 70 trang sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức, kinh nghiệm và công cụ tốt nhất để đặt tên thương hiệu, tên công ty một cách hấp dẫn và hiệu quả. Ebook do Tác giả Nguyễn Tuấn Hùng, Công ty Tư vấn và Sáng tạo thương hiệu Sao Kim biên soạn và giới thiệu. Link download:


All downloaded files are checked. Virus and adware free. Previously, our system checked the all ebook's files for viruses. The results of our verification:

 Google Safe Browsing APINorton Internet SecurityAVG Internet Security
.pdf
.epub
_all.zip